Muutoksia kalastusaluksia koskevaan lakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 13.35 | Julkaistu suomeksi 21.10.2021 klo 13.52
Tiedote
Kalastusalus (Kuva: Teemu Tretjakov / Shutterstock)
Kalastusalus (Kuva: Teemu Tretjakov / Shutterstock)

Hallitus esittää muutoksia laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin. Muutoksella täytäntöönpannaan EU:n neuvoston direktiivin vaatimus, jonka mukaan jokaisella kalastusaluksella on oltava miehistöluettelo, jonka kopio on toimitettava maissa oleville valtuutetuille henkilöille.

Hallitus esittää, että velvollisuus koskisi vain niitä aluksia, joilla on palkattua miehistöä. Soveltamisalan ulkopuolelle ehdotetaan jätettäväksi itsenäisesti kalastusta harjoittavat sekä muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kalastavat ammatinharjoittajat.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 21.10.2021. Lain on tarkoitus tulla voimaan 19.12.2021, jolloin Suomen tähän asti noudattaman poikkeuksen määräaika päättyy. Poikkeuksen mukaan miehistöluettelon toimittaminen koskee vain yli 24-metrisiä kalastusaluksia.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916