Ändringar i lagen om fiskefartyg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.35 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 13.52
Pressmeddelande
(Bild: Teemu Tretjakov / Shutterstock)
(Bild: Teemu Tretjakov / Shutterstock)

Regeringen föreslår ändringar i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg. Genom ändringen genomförs kravet i rådets direktiv som går ut på att varje fiskefartyg ska medföra en besättningslista, av vilken ett exemplar ska lämnas till bemyndigade personer i land.

Enligt regeringens förslag ska kravet endast gälla fartyg med avlönad besättning. Det föreslås att tillämpningsområdet inte ska omfatta yrkesutövare som bedriver självständigt fiske eller fiskar i annat än kommersiellt syfte.

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen den 21 oktober 2021. Lagen är planerad att träda i kraft den 19 december 2021 samtidigt som tidsfristen för det undantag som beviljats Finland löper ut. Enligt undantaget har kravet på att lämna en besättningslista endast gällt fiskefartyg över 24 meter.

Vad händer härnäst?

Regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Mer information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916