Ajoneuvon käyttöä tiellä koskeviin asetuksiin muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2017 14.02
Uutinen
Traktori talvisessa metsässä (Kuva:Rodeo)
Traktori talvisessa metsässä (Kuva:Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen, jolla muutettaisiin traktorikuljetuksia, taksivalaisinta ja ajoneuvon kuormaamisen apuvälineitä koskevia säännöksiä.

Ministeriö ehdottaa, että traktorin perävaunun kytkentämassaa koskeva ja ajoneuvon käyttöön perustuva rajoitus poistettaisiin.

Tällä hetkellä asetus sallii kytkentämassaltaan yli 10t perävaunun kytkemisen traktoriin vain jos kyseessä on liikennetraktori, tai jos kuljetus on polttoainemaksulain mukainen maa- ja metsätalouden oma kuljetus. Uusien liikennetraktorien käyttöönotto päättyy kuitenkin vuoden 2017 loppuun mennessä. Asetusmuutoksen jälkeen kuljetukset voitaisiin hoitaa tarpeeseen parhaiten sopivalla kalustolla.

Lisäksi ministeriö ehdottaa tarkennuksia taksivalaisimen käyttöä koskeviin säännöksiin. Taksivalaisinta saisi käyttää liikennepalvelulain mukaisessa taksiliikenteessä, ja käyttö muuhun tarkoitukseen olisi kiellettyä.

Ehdotuksessa sallittaisiin myös kuormauksessa käytettävän trukin kiinnittäminen ajoneuvon perään, vaikka kiinnittäminen johtaisi ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun pituuden ylittämiseen.

Muutokset ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun valtioneuvoston asetukseen liittyvät pääosin liikennepalvelulain myötä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen ja traktorikuljetuksiin tulleisiin muutoksiin. Lausuntojen määräaika on 22. joulukuuta 2017.

Ehdotuksiin sisältyvät säännökset olisivat jatkossa 23. marraskuuta 2017 annetun hallituksen esityksen mukaisesti osa tieliikennelakia. Muutokset tehdään kuitenkin jo nyt olemassa olevaan asetukseen, jotta ne saataisiin julkaistua hyvissä ajoin ennen liikennepalvelulain voimaantuloa. Muutetut pykälät olisi tarkoitus viedä osaksi tieliikennelakia koskevaa hallituksen esitystä täydentävänä hallituksen esityksenä.