Lausuntokierros
Hallituksen esitys esteettömyyden ja saavutettavuuden valvonnasta lausunnolle

liikenne- ja viestintäministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2024 15.10
Tiedote
Kuvituskuva.

Hallituksen esitys keskittäisi esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonnan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Keskittämisellä parannetaan edellytyksiä yhtenäiselle esteettömyyden ja saavutettavuuden valvontatoiminnalle sekä niihin liittyvälle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta 2.5.2024 mennessä.

Kansallista digitaalisten palvelujen ja tuotteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta ohjaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit. Esteettömyysdirektiivi edellyttää, että viranomaisten ja yksityisen sektorin tietyt palvelut ovat esteettömiä. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimuksia sekä parantaa palvelujen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta. Molempien direktiivien tavoitteita edistetään Suomessa jo kansallisella lainsäädännöllä.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksia. Traficom puolestaan valvoo liikenne- ja viestintäpalvelujen esteettömyysvaatimusten toteutumista. Se myös toimii eräiden tuotteiden esteettömyydestä annetun lain mukaisena markkinavalvontaviranomaisena.  

Direktiivien tavoitteet ja vaatimukset toteutuisivat nykyistä paremmin, jos tuotteiden esteettömyyttä ja digitaalisten palvelujen saavutettavuutta arvioitaisiin ja valvottaisiin yhtenä kokonaisuutena.  

Lakiuudistuksessa saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonta muodostaisivat yhtenäisen kokonaisuuden 

Hallituksen esityksessä muutettaisiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, sähköisen viestinnän palveluista ja eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annettuja lakeja keskittämällä esteettömyys- ja saavutettavuusvalvonta yhdelle viranomaiselle. Tavoitteena on yhtenäistää saavutettavuusdirektiiviin ja esteettömyysdirektiiviin valvontaa ja mahdollistaa viranomaisten toiminnan, kansalaisten oikeusturvan sekä talouden toimijoiden näkökulmasta parhaimman neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan toteuttaminen. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikön henkilöstö siirtyisi uudistuksen myötä Traficomiin. Lait tulisivat voimaan 1.1.2025.  

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta. Lausuntoaika päättyy 2.5.2024. 

Lisätietoja: 

Neuvotteleva virkamies Emilia Laitala, [email protected], puh. 029 553 0517 
Finanssineuvos Mikko Saarinen, [email protected], puh. 029 553 0047 
Ylitarkastaja Roosa Patrakka, [email protected], puh. 029 534 2192 

Lausuntopyyntö (lausuntopalvelu.fi)
Laki eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista Finlexissä (102/2023) 
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta Finlexissä (306/2019) 
Laki sähköisen viestinnän palveluista Finlexissä (917/2014)