Mia Pihkala, harjoittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Verkkojen hallinta- ja paikannusyksikkö / VVH
0295342053  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki