Antti Malste, ministerin erityisavustaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Korkean tason edustaja
0295342135  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki