Kansainvälisten asioiden yksikkö / KAN

Kanslichef

Konserniohjausosasto

Ministeri

Ministeriön viestintä

Tieto- ja turvallisuusosasto

Verkko- ja palveluosasto