Avdelningen för information och säkerhet

Avdelningen för koncernstyrning

Avdelningen för nät och tjänsteproduktion

Enheten för internationella ärenden

Kanslichef

Ministeri

Ministeriets kommunikation