Yle-finansieringen hålls på nuvarande nivå också nästa år

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 13.33 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.36
Nyhet
Mannen tittar på tv. (Bild: Rodeo)
Mannen tittar på tv. (Bild: Rodeo)

Riksdagen godkände regeringens proposition om att bibehålla finansieringen av Rundradion på nuvarande nivå också nästa år. I praktiken innebär detta att storleken rundradioskatten inte ändras.

Beslutet utgår från ett avtal som riksdagsgruppernas ordföranden ingick på våren om att man undantagsvis inte gör en indexhöjning på grund av den svåra ekonomiska situationen.

Regeringen föreslog den 11 december 2014 att riksdagen ska stadfästa en lag om tillfällig ändring av lagen om statens televisions- och radiofond. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015 och gälla tills utgången av 2015.

År 2014 har finansieringen av Rundradion uppgått till cirka 508 miljoner euro.