Yle-finansieringen hålls på nuvarande nivå

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2014 11.42 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Finansieringen av Rundradion indexjusteras inte nästa år, utan finansieringen hålls på samma nivå som 2014. I praktiken betyder det att rundradioskatten hålls på nuvarande nivå.

Den 15 september 2014 gav regeringen riksdagen ett förslag till lag om tillfällig ändring av lagen om statens televisions- och radiofond. Ändringen gäller år 2015.

Förslaget utgår från ett avtal som riksdagsgruppernas ordföranden ingick på våren om att man undantagsvis inte gör en indexhöjning på grund av den svåra ekonomiska situationen. Propositionen hänför sig till statens budgetförslag för 2015.

År 2014 har finansieringen av Rundradion uppgått till cirka 508 miljoner euro.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015 och gälla tills utgången av 2015.

Ytterligare information:
Elina Normo, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2463