Webbinarium 30.11.2020: Utnyttjande av digitalisering i klimatarbetet och hantering av IKT-branschens egna utsläpp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2020 8.17 | Publicerad på svenska 25.11.2020 kl. 17.50
Pressmeddelande

Hur kan digitaliseringen bäst betjäna arbetet med att bekämpa klimatförändringen? Vad bör göras för att minska informations- och kommunikationstekniksektorns egna utsläpp? En slutrapport från arbetsgruppen som bereder en klimat- och miljöstrategi för IKT-branschen ges ut den 30 november 2020.

Med hjälp av IKT kan man uppnå betydande miljöfördelar genom att ersätta produkter med tjänster och mobilitet med distansförbindelser. Å andra sidan förbrukar kommunikationsnät, datacentraler och intelligenta apparater el och material.

Måndagen den 30 november kl. 9.30 ordnar kommunikationsministeriet ett webbinarium där arbetsgruppens rekommendationer om hantering av IKT-branschens klimatpåverkan och främjande av positiva effekter offentliggörs. Det är fråga om ett internationellt banbrytande arbete, och i rapporten presenteras en vision om Finland som föregångare i användningen och utvecklingen av hållbara IKT-lösningar.

Det utlovas också ett tal av kommunikationsminister Timo Harakka. Brian Denvir, Googles direktör för den europeiska energimarknaden, och Pia Tanskanen, Nokias miljödirektör, presenterar hur företagen har förbättrat energieffektiviteten och ökat användningen av koldioxidfria energikällor. Professor Petri Myllymäki från Helsingfors universitet berättar för sin del om forskningen kring energieffektivitet i fråga om maskininlärning.

Växthusgasutsläppen från IKT-branschen uppstår i synnerhet av elförbrukningen. Branschen förbrukar enligt olika uppskattningar 4-10 procent av världens elenergi och producerar 1,5-5 procent av världens växthusgasutsläpp. Å andra sidan har IKT-branschen stor potential att minska andra sektorers koldioxidavtryck, varav ett exempel är optimeringen av industrins processer.

Vad händer härnäst?Slutrapporten sänds på remiss den 30 november 2020, varefter Finlands första klimat- och miljöstrategi för IKT-branschen färdigställs vid kommunikationsministeriet.

Du kan se webbinariet måndagen den 30 november 2020 kl. 9.30-11.30 på:

https://lvm.videosync.fi/ict-alan-ilmasto-ymparistostrategia

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Tuuli Ojala, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 050 563 8130, tuuli.ojala(a)lvm.fi, Twitter @OjalaTuuli