Viitanen: Internationella spelregler för dataskydd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2013 15.11 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Enligt bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen är det nätspionage som USA:s säkerhetstjänst påstås bedriva ett internationellt problem, där integritetsskyddet och statens säkerhet ställs mot varandra. - För att utreda situationen behövs det internationellt samarbete och en diskussion om spelreglerna, säger Viitanen.

- Jag understöder de europeiska dataombudsmännens initiativ att utreda saken tillsammans med EU-kommissionen. Det är viktigt att vi noggrant utreder vilket slags spionage det är fråga om och hur det påverkar medborgarnas dataskydd.

- Det är problematiskt att man ofta är tvungen att tillämpa andra lagar än Finlands lag på kommunikationstjänster som tillhandahålls i Finland. Dessa lagar har inte alltid lika omfattande bestämmelser som tryggar medborgarnas dataskydd som våra nationella lagar.

Enligt Finlands grundlag är det brottsligt att olovligt öppna ett konfidentiellt meddelande. Oberoende om det är fråga om e-post, textmeddelanden, brev eller telefonsamtal.