Vehviläinen avvisar planer på att sänka hastigheterna på vägarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2010 10.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Trafikminister Anu Vehviläinen avvisar tankarna på att sänka de allmänna hastighetsbegränsningarna och vid ministeriet pågår inga förberedelser för att sänka dem.

"Målet för trafikpolitiken bör även i fortsättningen vara att bibehålla den nuvarande nivån på hastighetsbegränsningarna i det finska vägnätet. Trafikpolitiken ska säkra att vägnätet även i framtiden är i tillräckligt gott skick och så tryggt att vi kan hålla fast vid de nuvarande hastighetsbegränsningarna", fastställer trafikminister Anu Vehviläinen.

Ytterligare information:

Specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
Enhetschef Mikael Nyberg, tfn 040 837 8794

Anu Vehviläinen