Statsrådet: Trafikledsverket får sälja egendom som hänför sig till trafikstyrning och trafikledning till Traffic Management Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 14.05 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 16.25
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriet (Bild: Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsministeriet (Bild: Kommunikationsministeriet)

Statsrådet gav den 10 december 2020 Trafikledsverket sitt samtycke till att sälja den lösa egendom i anslutning till trafikstyrnings- och trafikledningstjänster som verket besitter till Traffic Management Finland Ab.

Den egendom som ska överföras omfattar system och anordningar i anslutning till trafikstyrnings- och trafikledningstjänster för väg- och järnvägstrafiken.

Överlåtelsen ska göras till verkligt värde. Köpesumman för den tillgångspost som ska överlåtas uppgår till sammanlagt cirka 29,6 miljoner euro. Egendomen kommer att övergå till Traffic Management Finland den 31 december 2020.

Försäljningen hänför sig till bolagiseringen av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster. Dessa tjänster ändrades till aktiebolagsform från och med den 1 januari 2019. Den helhet som bolagiserades har sedermera blivit en del av koncernen Traffic Management Finland, där trafikstyrnings- och trafikledningstjänster för alla trafikformer sköts organiserade i separata dotterbolag enligt trafikform.

Utöver den egendom som överläts i samband med bolagiseringen pågick vid Trafikverket vid bolagiseringstidpunkten investeringsprojekt som också omfattade andelar i trafikstyrnings- och trafikledningstjänsterna.

I den regeringsproposition som gäller bolagiseringen och i beslutet från statsrådets allmänna sammanträde av den 5 december 2018 konstateras det att Traffic Management Finland Ab har företrädesrätt att till gängse pris lösa in de andelar och tillgångsposter som hänför sig till trafikstyrning och trafikledning i de halvfärdiga investeringsprojekten hos Trafikverket efter att de färdigställts 2019-2022.

Eftersom produktionen av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster har överförts till Traffic Management Finland Ab 2019, finns det inte längre någon grundad anledning att hålla egendomen i statens ämbetsverks ägo.

Ytterligare information:

Rita Linna, regeringsråd, tfn 0295 342 559

Timo Harakka