Välkommen med på Trafikantveckan och arbeta en dag på distans

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2011 16.08 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Den första distansarbetsdagen i Finland firas den 16 september. Samtidigt kör distansarbetsdagen igång den internationella trafikantveckan, under vilken europeiska kommuner och städer ordnar evenemang och vidtar bestående åtgärder för ett hållbarare sätt att färdas. Den internationella trafikantveckan äger rum den 16-22 september varje år.

Årets tema under trafikantveckan är Gör kloka val i trafiken. En god livsmiljö utgör grunden för välbefinnande och trafiken utgör en viktig del av vår livsmiljö. Vi kan alltså med de val vi gör inverka på vår miljö.
Den nationella distansarbetsdagen sporrar till ändrade tankesätt och visar att livskvalitet, produktivitet och klimatskydd inte utesluter varandra.

Under trafikantveckan ordnas flera olika evenemang på olika håll i Finland. Information om lokala evenemang finns på trafikantveckans webbsidor. Trafikantveckan kulminerar med den bilfria dagen lördagen den 22 september.