Vägavgifternas dataskyddsfrågor kan lösas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2012 9.43 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp har utrett frågor med anknytning till dataskydd som en del av det arbetsgruppsarbete inom vilket det utreds hur man ska gå till väga för att uppnå en rättvis och intelligent trafik i Finland.

Ett vägavgiftssystem med utgångspunkt i tid och plats kan förverkligas om frågor i anslutning till skydd av privatlivet och dataskydd tas i beaktande redan då vägavgiftssystemet börjar planeras. Vid planeringen av systemet bör man sträva efter att välja det alternativ för genomförandet som så lite som möjligt begränsar skyddet av privatlivet.

- Då man diskuterar vägavgifter väcks ofta en oro över det egna privatlivets skydd och lokalisering. Vi tar denna oro på allvar. Det är emellertid klart att det behövs lokaliseringsteknologi och hantering av personuppgifter om vägavgiftssystemet tas i bruk. Dessa uppgifter kommer att vara skyddade och hanteras endast av de myndigheter som har den rättigheten, konstaterar arbetsgruppens ordförande Jorma Ollila.

Beredningen av dataskyddsfrågorna förutsätter även en aktiv påverkan inom EU. EU:s uppgiftsskyddsförordning, som är under förberedelse, spelar en central roll. EU-lagstiftningen inverkar också på bl.a. vägavgiftssystemets omfattning. Vid planeringen och förverkligandet av systemet bör man följa bestämmelserna om europeiska elektroniska vägtullsystem (EETS). Dessa bestämmelser fastställer gränserna för den teknik som används vid insamlingen av vägavgifter samt för organisteringen av systemet.

Arbetsgruppen har även diskuterat huruvida vägavgiften ska vara en skatt eller en avgift. Detta påverkar bl.a. lagstiftningen, myndigheternas befogenheter och användningen av intäkterna. I ljuset av nuvarande praxis och de mål som ställts upp för vägavgiftssystemet borde man enligt arbetsgruppen utgå från att vägavgiften kommer att vara en skatt. Den skulle sannolikt betalas av ägaren eller innehavaren till ett fordon och avgiften skulle gälla hela landet enligt överenskommen gradering. Behovet av olika befrielser och lättnader kommer att bedömas, liksom på vilket sätt utländska fordon kan inkluderas i systemet.

Om vägavgiften delvis eller helt skulle ersätta de nuvarande trafikskatterna, borde även arrangemangen för övergångsperioden klargöras.

Arbetsgruppen har i det här skedet utrett vägavgiftssystemets legislativa randvillkor. Mer detaljerade uppskattningar kan göras då besluten om det eventuella ibruktagandet av systemet och teknologin har fattats.

Arbetsgruppen har kartlagt vägavgiftssystemens möjligheter och inverkningar på ett internationellt plan och kommer att höra leverantörer av olika system vid ett teknologiseminarium i januari 2013. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete till och med slutet av 2013.

Ytterligare information om arbetsgruppen och om de utredningar arbetsgruppen gjort finns på ministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi/tulevaisuuden-liikenne

Ytterligare information:
Enhetschef Mikael Nyberg, regeringsråd, tfn 0295 34 2474 (lagstiftning och dataskydd)
Tuomo Suvanto, trafikråd, tfn 0295 34 2403 (arbetsgruppen, effekter)
Enhetschef Risto Murto, trafikråd, tfn 0295 34 2639 (teknologi)