Utvidgad giltighet för utländska körkort föreslås

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2017 13.22 | Publicerad på svenska 23.11.2017 kl. 13.30
Nyhet
Bild: Rodeo/Juha Tuomi
Bild: Rodeo/Juha Tuomi

Enligt körkortslagen erkänns körkort som är utfärdat i en stat i Europeiska unionen eller en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom erkänns körkort som utfärdats i någon av de stater som anslutit sig till Genève- eller Wienkonventionen om vägtrafik.

Regeringen föreslår att giltigheten för utländska körkort ska utvidgas och gälla för körning på det finländska fastlandet i större uträckning än för närvarande. I fortsättningen ska också körkort som utfärdats i andra stater som erkänts av Finland vara giltiga. Körkortet ska berättiga till körning här om det är i kraft i det land där det utfärdats och uppfyller vissa formella krav.

Informationen ska vara skriven med latinska bokstäver och också körrätten ska framgå av körkortet vilken typ av fordon det gäller för. I annat fall ska en officiell översättning på finska eller svenska visas upp utöver körkortet.

En förutsättning för att körkortsturism ska kunna förhindras är att körkortsinnehavaren inte har varit varaktigt bosatt i Finland när körkortet beviljades.

Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen den 23 november. Förslaget till proposition har lösgjorts från den större reformen av körkortslagen för att det redan innan vinterturismen inleds ska bli möjligt att erkänna körkort från ännu fler stater för körning på det finländska fastlandet.

Ändringen avses träda i kraft den 1 februari 2018.