Uppdateringen av EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet framskrider

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 12.55 | Publicerad på svenska 29.12.2021 kl. 14.15
Pressmeddelande
Ambulansläkaren tittar på datorskärmen i ambulansen. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Ambulansläkaren tittar på datorskärmen i ambulansen. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Arbetet med att uppdatera Europeiska unionens direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) framskrider. Avsikten är att uppdatera direktivet så att det motsvarar den förändrade cybermiljön. Statsrådet understöder direktivförslagets nuvarande form och konstaterar att förslaget under rådets behandling till största delen har framskridit i en riktning som motsvarar Finlands ståndpunkt.

Den 20 december 2021 gav statsrådet ett meddelande till riksdagen om fortskridandet av kommissionens förslag och den fortsatta behandlingen av det.

Direktivförslaget upphäver EU:s första direktiv om nät- och informationssäkerhet. Syftet med det nya direktivet är att stärka både EU:s gemensamma cybersäkerhetsnivå och medlemsstaternas nationella cybersäkerhetsnivå i sektorer och i fråga om aktörer av kritisk betydelse.

I förslaget föreslås sådana riskhanteringsskyldigheter och rapporteringsskyldigheter i fråga om cyberstörningar som stärker cybersäkerheten för de kritiska sektorerna i samhället. Förslaget kommer att förenhetliga skyldigheterna i fråga om cybersäkerhet och rapportering och utvidga tillämpningsområdet till att omfatta nya sektorer och aktörer, såsom den offentliga förvaltningen, livsmedelsbranschen och avfallshanteringen. Förslaget kommer också att medverka till att de befintliga samarbetsmekanismerna behålls och samarbetet intensifieras.

Under behandlingen av förslaget har Finland aktivt bidragit i enlighet med den ståndpunkt som framförts i U-skrivelsen av den 11 februari 2021. En allmän riktlinje om direktivets innehåll antogs av telekområdet den 3 december 2021. Förslaget ligger i linje med Finlands egna riktlinjer och åtgärder som gäller informationssäkerhet och dataskydd.

Kommissionens förslag är en viktig del av EU:s nya cyberstrategi och dess mål som antogs i december 2020.

Vad händer härnäst?

Förhandlingarna om direktivförslaget fortsätter nästa år med Europaparlamentet.

Ytterligare information:

Marième Korhonen, specialsakkunnig, tfn 050 535 0433, [email protected], Twitter: @MariemeKorhonen

Mari Starck, enhetsdirektör, tfn 050 478 1164, [email protected]