Ungdomsarbetet på internet utvidgas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2008 13.40 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

Vid kommunikationsministeriet och undervisningsministeriet förbereds finansiering för att utvidga det ungdomsarbete som görs på internet.

Man har för avsikt att effektivera verksamheten i synnerhet på de mötesplatser på nätet som är populära bland de unga, så som Habbo hotell och Irc-gallerian. Det är meningen att öppethållningstiderna ska förlängas på de webb-ungdomsgårdar som verkar inom de största webbtjänsterna.

Medieforumet för barn och unga sökte lösningar på problem med ungdomarnas bruk av webben, då forumet på minister Suvi Lindéns inbjudan sammanträdde till ett extra möte den 23 oktober. Vid tillfället fördes en dialog mellan experter på området och ministerierna. Ministrarna berättade också om åtgärder och planer för att stöda en trygg användning av webben för de unga.