Undervisning med undervisningstillstånd oberoende av bilskoleundervisning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2013 15.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Regeringen föreslår att grundläggande undervisning med undervisningstillstånd för körkort kan ges utan bilskola. Också undervisning med undervisningstillstånd för moped och motorcykel kunde inledas utan gemensam undervisning i bilskolan.

För att säkra förarundervisningens kvalitet föreslår regeringen att innehållet i provet för undervisningstillståndslärare utvidgas och provets bedömning stramas åt. Syftet är att i provet framhäva trafiksäkerheten och fästa större uppmärksamhet än för nuvarande på undervisningskraven.

Den 31 oktober 2013 gav regeringen proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen. Avsikten är att lagen om undervisning med undervisningstillstånd ska träda i kraft i början av år 2014.

Vid sidan av ändringen av lagen om undervisning med undervisningstillstånd har man för avsikt att undersöka ändringsbehoven av förarutbildningen och bestämmelserna om förarnas yrkeskompetens så att bestämmelserna fungerade på ett ändamålsenligt och jämlikt sätt.

Arbetet med undersökningen sker i huvudsak i en arbetsgrupp av tjänstemän. Arbetsgruppen har inlett sitt arbete och det ska vara klart senast i slutet av februari 2014.