Understöd till museer och organisationer inom trafik- och kommunikationsbranschen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2011 9.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Kommunikationsministeriet förklarar 2011 års understöd till museer inom trafik- och kommunikationsbranschen samt till projekt inom trafik- och kommunikationsorganisationer lediga att sökas. Ansökningarna ska tillställas kommunikationsministeriet senast den 31 januari 2011 kl. 16.15.