Understöd till 30 kommuner för 46 projekt för förbättring av förhållandena för gång och cykling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2023 10.52
Pressmeddelande
Ihmisiä kävelemässä talvimaisemassa
Bild: Marina Vassileva, Shutterstock / LVM

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Transport- och kommunikationsverket Traficom har inom ramen för investeringsprogrammet för gång och cykling för kommuner beviljat totalt cirka 8,3 miljoner euro för 46 projekt runtom i Finland. Genom projekten förbättras förhållandena för gång och cykling så att de blir attraktivare, smidigare och säkrare i städernas och kommunernas gatunät. 

Investeringsprogrammet är en av åtgärderna i programmet för att främja gång och cykling som kommunikationsministeriet publicerade år 2018 och i den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12) som publicerades år 2021. Understöd beviljades nu för sjätte gången. Sedan år 2018 har understöd inom ramen för investeringsprogrammet redan beviljats för 248 projekt i kommuner av olika storlekar.


Transportsystemets funktion och trafiksäkerhet förbättras genom att utveckla förhållandena för gång och cykling 

Under ansökan om statsunderstöd år 2023 kom det in totalt 95 ansökningar i vilka mängden statsunderstöd som söktes var 24,7 miljoner euro. Totalt beviljades 8,3 miljoner euro för 46 projekt runtom i Finland som uppfyllde ansökningskriterierna. 

”Utvecklingen av förhållandena för gång och cykling är viktigt både med tanke på förbättring av trafiksäkerheten och med tanke på transportsystemets funktion. Gång och cykling gör motionen till en del av vardagen”, konstaterar kommunikationsminister Lulu Ranne.

Under ansökningsomgången år 2023 delades understöd ut på olika delar av Finland. Finansiering beviljades till Helsingfors, Hyvinge, Ii, Ingå, Joensuu, Jyväskylä, Träskända, Grankulla, Kervo, Kitee, Kontiolax, Kronoby, Kuusamo, Kärkölä, Lahtis, Lempäälä, Leppävirta, Liperi, Larsmo, Luumäki, Muonio, Nivala, Närpes, Orimattila, Uleåborg, Raseborg, Siilinjärvi, Tammerfors, Vanda och Varkaus.

Ansökan om statsunderstöd från investeringsprogrammet för gång och cykling tidigareläggs år 2024

Ansökan om statsunderstöd från investeringsprogrammet för gång och cykling arrangeras också år 2024 men klart tidigare än föregående år. Avsikten är att ansökan om statsunderstöd år 2024 öppnas redan under början av året, den närmare tidtabellen blir klar i januari 2024.

"Ansökan om statsunderstöd tidigareläggs igen år 2024 för att maximera tiden som kan användas för det egentliga genomförandet av projekten. Då kan kommunerna också bättre planera sina investeringsbudgetar när besluten om understöd kan publiceras före behandlingen av budget”, säger överdirektör Pietari Pentinsaari från Traficom.

Ytterligare information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom:
Antti Rahiala, specialsakkunnig, tfn 029 534 5383, [email protected] 
Laura Langer, chef för servicehelheten, tfn 029 534 6711, [email protected] 

Kommunikationsministeriet:
Edgar Pyhälä, planerare, tfn 029 534 2211, [email protected]