Två nya statsbolag i sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2009 12.43 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Finanspolitiska ministerutskottet biföll den 2 juni 2009 kommunikationsministeriets förslag om bolagiseringen av Rederiverket Finstaship och arrangemangen av den tidigare beslutna bolagiseringen av Sjöfartsverkets interna produktion.

Båda bolagen inleder sin verksamhet den 1 januari 2010. Ägarstyrningen av de aktiebolag som kommer att bildas blir kvar vid kommunikationsministeriet.

Personalen som den 31 december 2009 är anställd hos Rederiverket och Sjöfartsverkets produktionsverksamhet övergår till de nybilade aktiebolagens tjänst som s.k. gamla anställda.