TV-program förses med omfattande ljud- och textningstjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2011 13.14 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Omfattningen av ljud- och textningstjänsterna i TV-programmen utökas. Ljud- och textningstjänster ska införas i Rundradion Ab:s public service-programutbud samt i kommersiella programutbud som tjänar allmänintresset.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 31 mars. Förordningen träder i kraft den 1 juli. Ljud- och textningstjänster ska införas på följande kanaler som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession: MTV Ab:s MTV3, Sanoma Entertainment Finland Oy:s Nelonen och Family Channel Oy:s SuomiTV.

Ljud- och textningstjänsterna gynnar syn- och hörselskadade och äldre personer samt till exempel invandrare som studerar finska eller svenska.

De nämnda programutbuden tjänar allmänintresset enligt lagen om televisions- och radioverksamhet eftersom de enligt koncessionen ska sändas i hela landet och innehålla nyhets- och aktualitetsprogram.

Programutbuden är mångsidiga och riktade till den stora allmänheten. Dessutom innehåller de finsk- och svenskspråkiga program.

De kostnader som ljud- och textningstjänsten medför för utövare av televisionsverksamhet får inte överskrida en procent av företagets omsättning under föregående räkenskapsperiod. Enligt uppskattningar kommer kostnaderna som skyldigheten medför att bli skäliga för företagen.

Mer information: kommunikationsrådet Asta Virtaniemi, tfn 09 160 28628