Transportministrarna oroade över IMO:s svavelbestämmelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2010 15.33 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

EU:s transportministrar samlades den 16 september 2010 till ett inofficiellt möte i Antwerpen. Vid mötet behandlades sjöfartens roll i trafiksystemen. Vid diskussionerna framkom också en oro över hur Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s skärpta svavelbestämmelser inverkar på verksamhetsförutsättningarna inom närsjöfarten.

"Ett flertal ministrar uttryckte sin oro över hur svavelbestämmelserna inverkar på kostnaderna. På basen av diskussionen verkar EU-länderna emellertid inte vara redo att ändra det beslut som gjorts inom IMO", bedömer trafikminister Anu Vehviläinen.

Vehviläinen krävde i sitt inlägg att kommissionen snarast bör göra ett sammandrag av resultaten i de utredningar som redan gjorts av bestämmelsernas inverkan.

"Då vi fått kommissionens analys bör transportministrarna återkomma till frågan och dra sina slutsatser. Personligen är jag redo att överväga att skjuta på tidtabellen om analyserna visar att näringslivet drabbas av betydande svårigheter", konstaterar Vehviläinen.

Precis som många andra länder lyfte Finland fram de möjligheter att trygga en renare närsjöfart som skapas av ny teknik, till exempel av svavelskrubbrar och alternativa bränslen.

Ytterligare information
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 7549871