Trafikverkets isbrytare säljs till Arctia Icebreaking Oy

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2015 13.27 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet

Isbrytaren som beställts av Trafikverket och som är under konstruktion säljs till Arctia Icebreaking Oy. Statsrådet gav sitt samtycke till försäljningen den 5 mars. Arctia Icebreaking Oy är ett dotterbolag till Arctia Shipping Oy.

Finanspolitiska ministerutskottet bestämde den 25 november 2014 att Kommunikationsministeriet ska påbörja förberedelserna för att sälja isbrytaren som beställts till Trafikverket. Att äga en isbrytare hör inte till Trafikverkets kärnuppgifter, utan dess roll är att säkra förutsättningarna för vintersjöfart genom att beställa isbrytartjänster. Staten har redan statsbolaget Arctia Shipping Oy som tillhandahåller isbrytartjänster, vars flotta kompletteras av den nya isbrytaren.

Äganderätten till isbrytaren flyttas över till Arctia Icebreaking Oy först efter att leveransen och godkännandet har slutförts enligt avtalet. Leveransdatumet är enligt avtalet den 11 januari 2016.

- Statens huvudsakliga mål är att trygga transporter för Finlands näringsliv på Östersjön på ett kostnadseffektivt sätt. Avtalet med Arctia Icebreaking Oy ska innehålla en förpliktelse om att den nya isbrytaren tas med i anbudsförfaranden angående isbrytningstjänster på Östersjön fram till slutet av 2020, säger trafik- och kommunminister Paula Risikko.