Trafikreformen ger kunderna nytänkande trafiktjänster av hög kvalitet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2015 9.25 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Regleringen av trafik och transport kommer att reformeras och föras samman till en helhet. Målet är att främja uppkomsten av nya tjänstemodeller för att allt bättre svara på kundernas behov. I reformen betraktas transportsystemet som en helhet i avsikt att göra det lättare att komma in på marknaden och att öka samspelet mellan de olika delarna i systemet. Trafikreformen främjar ibruktagandet av ny teknik, digitalisering och nya affärskoncept. Öppna data och ett bättre utnyttjande av datalager skapar grogrund för nya affärsidéer. Reformen genomförs också i syfte att gallra och förenkla regleringen.

- Trafiken bör ses som service. Vi vill ge kunderna ett bättre urval tjänster. Det finns mycket att förbättra i fråga om kundorientering och samspelet mellan olika transportsätt. Med hjälp av trafikreformen underlättar vi situationen. Vi tar nu steget ut från att reglera marknaden till att säkerställa kvaliteten på tjänsterna, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- Vårt mål är att göra Finland till en föregångare inom trafik och transport. Här finns det potential till ett produktivitetssprång som kan göra trafiken och transporterna till genuina tillväxtbranscher. Digitaliseringen är en enorm möjlighet som vi måste ta vara på, påpekar minister Berner.

Trafikreformen är en del av det spetsprojekt som tar sikte på att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Reformen genomför också regeringens spetsprojekt för avveckla normer. Enligt regeringsprogrammet främjas uppkomsten av innovations- och serviceplattformer i sektorer där den offentliga förvaltningen har en roll för att marknaden ska fungera. Som exempel på en sådan sektor nämns trafik som service.

Trafikreformen bereds öppet och i växelverkan med intressenter. Trafikreformen genomförs i tre faser eftersom den omspänner ett så stort område. Avsikten är att en den första delen av en ny övergripande lag ska träda i kraft den 1 januari 2017.