Trafikminister Kyllönens kondoleanser med anledning av trafikolyckan i Ryssland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2014 14.55 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.50
Pressmeddelande

Trafikminister Merja Kyllönen har framfört sina kondoleanser till Rysslands trafikminister Maxim Sokolov med anledning av den olycka som inträffade på servicevägen intill Saima kanal lördagen den 15 februari.

Minister Kyllönen uttrycker sitt deltagande och sina djupaste sympatier till dem som skadades i olyckan och till familjer och vänner till offren i olyckan.

Hon bekräftar att man i Finland inledde utredningar genast efter olyckan på lördag. De finska myndigheterna har erbjudit sin hjälp åt de ryska myndigheterna för att reda ut orsakerna till olyckan.

Ytterligare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, kanalfullmäktig för Saima kanal


Texten i pressmeddelandets andra stycke preciserad 17.2. kl. 16.15.

Merja Kyllönen