Trafikbegränsningen i infartsleden till Saima kanal i Viborgska viken har upphört, meddelar Rysslands kanalfullmäktige

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2020 11.45 | Publicerad på svenska 20.11.2020 kl. 11.03
Pressmeddelande
Båt vid Mälkiä sluss. (Foto: Kanalkontoret för Saima kanal, KM)
Båt vid Mälkiä sluss. (Foto: Kanalkontoret för Saima kanal, KM)

Torsdagen den 19 november 2020 meddelade Rysslands kanalfullmäktigekontor att trafikbegränsningen på ryska sidan av infartsleden till Saima kanal har upphävts. Fartygstrafik i den infartsled till Saima kanal i Viborgska viken som Ryssland ansvarar för är tillåten efter mörkrets inbrott från och med den 19 november 2020 kl. 00.00.

Hamnkaptenen i Viborg förbjöd från och med den 28 september trafik efter mörkrets inbrott på ryska sidan av infartsleden till Saima kanal, i det vattenområde som sträcker sig från Mariankivi till slussen vid Brusnitsnoje. Orsaken var att säkerhetsanordningarna för sjöfart var trasiga. Ledfyrarna för navigering har reparerats denna vecka. 

Trafikvolymerna i Saima kanal har under de senaste åren uppgått till 1,3 miljoner ton per år. I år har trafikvolymerna ökat.

Ytterligare information:

Seppo Kykkänen, kontorschef för kanalkontoret för Saima kanal, tfn 0400 152 868, seppo.kykkanen(a)lvm.fi