Toppskolorna har valts till projektet ICT i skolan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2008 13.03 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

Toppskolor från 12 kommuner har valts ut till projektet för att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning och studier. En svenskspråkig skola finns med: Holm skola från Larsmo. Projektet är gemensamt för kommunikationsministeriet, undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen.

I projektet fördjupar man sig bl.a. i att utveckla nya elektroniska undervisningsinnehåll, att planera framtidens inlärningsmiljöer och att förbättra både elevernas och lärarnas färdigheter så, att Finland hör till världens ledande nationer också i fråga om att i skolorna använda ICT-teknik och utnyttja elektroniska innehåll.

Projektet ICT i skolorna, som främjar informations- och kommunikationstekniken i undervisningen, ingår i regeringsprogrammet och i verksamhetsprogrammet för delegationen för vardagens informationssamhälle.