Tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör fick 21 sökande

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2010 16.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har mottagit 21 ansökningar till tjänsten som generaldirektör för Kommunikationsverket. Ansökningstiden till tjänsten gick ut den 8 oktober 2010.

De sökande är:

biträdande direktör Martin Andersson, Kommunikationsverket
industrirådet Antti Joensuu, arbets- och näringsministeriet
konsultativa tjänstemannen Mikael Kiviniemi, finansministeriet
forskningsdirektör Tatu Koljonen, VTT
konsultativa tjänstemannen Maarit Laakso-Eräkallio, inrikesministeriet
direktör Timo Lehtimäki, Kommunikationsverket
överdirektör Eero Mantere, Patent- och registerstyrelsen
konsultativa tjänstemannen Mika Mäkilä, kommunikationsministeriet
regeringsrådet Mikael Nyberg, kommunikationsministeriet
kommunikationsrådet Kari Ojala, kommunikationsministeriet
teknologispecialist Veli-Pekka Ollikainen, TEKES
tf programdirektör Olli Pitkänen, Forskningsinstitutet för informationsteknologi HIIT
direktör Petri Pöyhönen, Nokia Siemens Networks
överlärare Ville Saarikoski, yrkeshögskolan Laurea
överdirektör Asta Sihvonen-Punkka, Energimarknadsverket
filosofie doktor Göran Schultz
direktör Martti Virtanen, Konkurrensverket

Fyra sökande vill inte ha sitt namn i offentligheten.

Tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör är tidsbegränsad. Tjänsteperioden är fem år. Kommunikationsverkets tidigare generaldirektör Rauni Hagman har övergått till tjänsten som generaldirektör för Patent- och registerstyrelsen.

Ytterligare information
kanslichef Harri Pursiainen, tfn 09 160 28389 eller 0500 787 742