Tjänsten som generaldirektör för Trafi ledigförklaras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 15.51 | Publicerad på svenska 19.10.2017 kl. 15.54
Nyhet
Trafin tunnus (Kuva: Trafi)
Trafin tunnus (Kuva: Trafi)

Trafiksäkerhetsverket Trafi ledigförklarar tjänsten som generaldirektör för en period på ett år med tillträde den 1 januari 2018. Den nuvarande tjänsteinnehavaren Kari Wihlman övergår till tjänsten som generaldirektör för Trafikverket. Ansökningstiden går ut den 6 november 2017 kl. 16.15.

Generaldirektören leder ämbetsverket, svarar för den allmänna utvecklingen av verksamheten och övervakar att de uppgifter som hör till ämbetsverket utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Trafiksäkerhetsverket är en förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som svarar för reglering av och tillsyn över transportsystemet. Verket främjar säkerheten i trafiken och en hållbar utveckling av transportsystemet och producerar myndighetstjänster för trafik- och transportbranschen. Trafiksäkerhetsverket har ca 550 anställda.

Platsannonsen finns att läsa i sin helhet i webbtjänsten Valtiolle.fi.