Tjänsten som avdelningschef vid trafikpolitiska avdelningen fick 15 sökande

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2010 16.21 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Sammanlagt 15 ansökningar lämnades in till tjänsten som avdelningschef vid kommunikationsministeriets trafikpolitiska avdelning. Ansökningstiden till tjänsten gick ut den 1 februari 2010.

Ansökning till tjänsten lämnades in av Tapio Ahlgren, Jouni Karhunen, Minna Kivimäki, Ville Lehmuskoski, Jarno Limnéll, Yrjö Mäkelä, Mika Mäkilä, Mikael Nyberg, Hannu Pennanen, Esko Pyykkönen, Silja Ruokola, Juha Räsänen, Pasi Ursin och Marja-Leena Wahander. Dessutom vill en person som ansökt att namnet inte nämns i offentligheten.

Statsrådet utnämner avdelningschefen för en femårsperiod från den 1 mars 2010.

Till ministeriets trafikpolitiska avdelning hör enheten för trafiktjänster, enheten för trafiksystem, trafiksäkerhetsenheten samt logistik- och Rysslandsenheten.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742