Tjänst som statens cybersäkerhetsdirektör till kommunikationsministeriet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 14.02 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 14.11
Pressmeddelande
En dator (Bild: Shutterstock)
En dator (Bild: Shutterstock)

Vid kommunikationsministeriet inrättas en permanent tjänst som statens cybersäkerhetsdirektör. Statsrådet godkände den 22 september 2022 en förordningsändring som gäller kommunikationsministeriet. Genom förordning utfärdas bestämmelser om behörighetsvillkoren för statens cybersäkerhetsdirektör.

I Strategin för cybersäkerheten i Finland 2019 identifierades ett behov av att förbättra den övergripande nationella cybersäkerheten. I enlighet med strategin tillsattes vid kommunikationsministeriet en befattning för viss tid som cybersäkerhetsdirektör för att samordna den nationella utvecklingen av cybersäkerheten.

Bakom inrättandet av en permanent tjänst är den nuvarande utvecklingen i säkerhetsmiljön. Statens cybersäkerhetsdirektör har en omfattande uppgift och ska stöda prognostiseringen, beredskapen och beslutsfattandet på statsrådsnivå i fråga om cybersäkerhet. Statens cybersäkerhetsdirektör leder och samordnar utvecklingen, planeringen och beredskapen i fråga om cybersäkerheten och är statsrådets rådgivare i frågor som gäller cybersäkerhet.

Inrättandet av befattningen ändrar inte på det ansvar och de befogenheter som ministerierna och de behöriga myndigheterna har i anslutning till cybersäkerhet.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2022. Avsikten är att tjänsten som statens cybersäkerhetsdirektör ska tillsättas från och med den 1 januari 2023 för en viss tid på fem år.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400, [email protected]