Tillståndsavgifterna för användningen av Saima kanal stiger

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2012 13.46 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.28
Nyhet

Tillståndsavgifterna som tas ut för fartyg som seglar på Saima kanal stiger med cirka 30 procent. Syftet med höjningen av avgifterna är att täcka en tredjedel av kostnaderna för utarrenderingen av Saima kanal.

Avgiftsskyldigheten gäller främst frakt- och passagerarfartyg som använder Saima kanal. Tillståndsavgiften bestäms enligt fartygets, flottens eller annan farkosts storlek och art. Tillståndsavgiften tas ut av Trafikverket.

Tillståndsavgift tas inte ut för fritidsfartyg eller för fartyg som är i myndighetsuppdrag eller utför underhåll av kanalen. Tillståndsavgift tas inte heller ut för fartyg som seglar under ryskt flagg som använder endast den del av Saima kanal som hör till Ryssland.