Tidigare maxvikter igen tillåtna för finska långtradare i Sverige

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2012 14.43 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Sverige tillåter igen de tidigare maxvikterna för långtradare i internationell trafik. Sveriges regering fattade beslutet vid sitt sammanträde i dag torsdagen den 16 augusti. Enligt uppgifter från näringsdepartementet i Sverige träder författningen i kraft den 4 september.

Finländska långtradare kan alltså också i fortsättningen köra i Sverige med påhängsvagnskombinationer med en vikt på högst 48 ton och släpvagns- och modulkombinationer med en vikt på högst 60 ton, då de är tillåtna i den inre trafiken i bägge länder.

Sverige avvisade i början av augusti långtradare i internationell trafik med en totalvikt på över 40 ton vid gränsen mellan Danmark och Sverige. Tillämpningen av en strängare viktgräns i övervakningen berodde på problem med tolkningen av EU-direktivet för transporter inom unionen i de svenska genomförandeåtgärderna.

Ytterligare information
Enhetschef för transportmarknaden Tero Jokilehto, 040 535 0574
Överingenjör Maria Rautavirta, 040 718 5975