Hamnarna i Uleåborg och Kaskö ingår i förslaget till TEN-T-förordning – transportministrarna enades om förslaget

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2022 13.33 | Publicerad på svenska 7.12.2022 kl. 12.04
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka och Italiens minister Matteo Salvini (Bild: EU)
Kommunikationsminister Timo Harakka och Italiens minister Matteo Salvini (Bild: EU)

Europeiska unionens råd för transport godkände den 5 december 2022 en allmän riktlinje om förslaget till TEN-T-förordning. Förordningen innehåller en definition av det transeuropeiska TEN-T-nätet och föreskrifter om kvalitetskraven för trafikleder och knutpunkter i TEN-T-nätet.

Kommunikationsminister Timo Harakka, som företrädde Finland vid mötet, är glad över att Finlands aktiva påverkansarbete har gett resultat.

- Finland är ett glest befolkat land och mycket beroende av sjöfart. Dessutom har Rysslands grymma anfallskrig kraftigt förändrat våra trafikströmmar. Dessa särskilda behov beaktades väl.

- Uleåborgs hamn är på väg att anslutas till stomnätet och Kaskö hamn ser ut att kvarstå inom det övergripande nätet. Förbindelserna i östra Finland ska tryggas och banornas stomnät fortsätta ända till Villmanstrand. När det gäller spårvidden bibehåller vi full nationell prövningsrätt.

Kommunikationsministeriet har inlett en förstudie om spårvidden och den bedöms bli färdig i mars 2023.

Vad händer härnäst?

Europaparlamentets ståndpunkt är eventuellt att vänta i februari 2023. När parlamentet har bildat sin ståndpunkt inleds så kallade trilogiförhandlingar där man söker en gemensam syn på förslagets slutliga innehåll mellan medlemsstaterna, parlamentet och kommissionen.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, [email protected], tfn 0295 342 141

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, [email protected], tfn 050 414 0330

Noora Saarinen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 050 562 7044


Timo Harakka