Temporär ändring: Lotsens farledskännedom kan påvisas i simulator

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2020 12.28 | Publicerad på svenska 2.12.2020 kl. 11.58
Pressmeddelande
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden om en temporär ändring av förordningen om lotsning som ska göra det möjligt att helt och hållet påvisa farledskännedom genom att träna i fartygssimulator. Ändringen gäller förnyande av styrsedel för lots och linjelotsbrev.

Det kan vara nödvändigt att genomföra träningsfärder i fartygssimulator till exempel om normala lotsnings- och träningsfärder, som nu under covid-19-epidemin, inte kan genomföras på grund av minskad farledstrafik, begränsningar som hänför sig till upprätthållandet av hälsosäkerheten eller på grund av någon annan tvingande orsak som hänför sig till epidemin.

Ändringen föreslås träda i kraft den 30 juni 2021. Remisstiden går ut den 16 december 2020.

Vad händer härnäst?

Du kan lämna utlåtande om utkastet till förordning på www.utlåtande.fi eller genom att sända utlåtandet per e-post till adressen [email protected]. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden.

Efter att remisstiden löpt ut fortsätter beredningen av förordningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 040 544 9673

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916