Televisionsavgiften höjs med sex procent

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2010 13.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att höja televisionsavgiften med sex procent från början av 2011. Höjningen baserar sig på ett förslag från Rundradions förvaltningsråd.

Den nya avgiften för hela året är 244,90 euro. Höjningen från den nuvarande årsavgiften är 13,85 euro.

Televisionsavgiften kan betalas för en, tre, sex eller tolv månader åt gången.

Avgifterna är:
för en månad 21,15 euro
för tre månader 62,35 euro
för sex månader 123,25 euro
för tolv månader 244,90 euro

Senast höjdes televisionsavgiften i början av 2010.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Elina Normo, tfn 09 160 28463 eller 040 765 7887