Televisionsavgiften höjs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2008 14.02 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.51
Pressmeddelande

Televisionsavgiften höjs med 4,1 procent från början av nästa år. Statsrådet beslutade om höjningen av televisionsavgiften den 7 augusti.

Den nya årsavgiften är 224,30 euro. Den som så önskar kan betala televisionsavgiften månadsvis och då är månadsavgiften 19,35 euro. Man kan också fortsättningsvis betala televisionsavgiften i perioder på ett halvt år (112,85 euro) eller på tre månader (57,10 euro).

Med televisionsavgiften finansieras verksamheten vid Rundradion Ab.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601