Televisionens textningstjänster utvidgas 1 juli

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2011 15.54 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Anslutningen, av ljud- och textningstjänster för syn- och hörselskadade, till televisionsprogrammen utvidgas i början av juli. Tjänsterna ska kopplas via Rundradions offentliga service för programutbud samt det kommersiella programutbudet i allmänhetens intresse som innefattar MTV3, Nelonen och SuomiTV.

Ljud- och textningsservicen gagnar inte bara syn- och hörselskadade utan åldringar och de som studerar finska eller svenska som till exempel invandrare drar också nytta av servicen.

För ljud- och textningsservicen har man fastställt en progressiv skala så att det till år 2016 ska finnas möjlighet att ansluta servicen till 50 procent av programutbudet på de kommersiella kanalerna.

Kostnaderna för servicen får inte överstiga en procent av omsättningen för de kommersiella kanalerna. På grund av restriktionen har man gjort bedömningen att kostnaderna för företagen kommer att hållas på en rimlig nivå.