Taxipriserna höjs med 1,2 procent

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2016 14.10 | Publicerad på svenska 29.6.2016 kl. 14.15
Pressmeddelande

Den 1 juli stiger maximipriserna för konsumenterna i taxitrafiken med i genomsnitt 1,2 procent. Statsrådet utfärdade den 29 juni en förordning i ärendet.

Enligt lagen om taxitrafik bestäms maximipriserna årligen genom en förordning, och priserna ska basera sig på förändringarna i kostnadsnivån.

Höjningar införs i de avgifter som är baserade på körsträckans längd, i väntetidsavgifterna och i flygplatstillägget. Grundavgifterna i taxitrafiken och övriga tilläggsavgifter hålls oförändrade, och inga nya tilläggsavgifter tas heller i bruk.

Grundavgiften är också i fortsättningen 5,90 euro på vardagar och 9 euro nattetid och helger (inkl. moms). De avgifter som är baserade på körsträckans längd är från ingången av juli 1,57-2,21 euro/km, beroende på antalet personer. Flygplatstillägget stiger från 2,30 euro till 2,50 euro, medan väntetidsavgiften stiger från 44,60 euro till 45,90 euro per timme. Dessa priser inkluderar mervärdesskatt på 10 procent.

I förordningen anges maximipriserna utan mervärdesskatt. Taxikunderna bör däremot alltid få veta det totala priset, som inbegriper gällande mervärdesskatt.

Maximipriserna på taxiresor höjdes senast 2014.

Ytterligare information

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 342 544