Taxiförarna får obligatoriskt krav på yrkesbehörighet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2009 13.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

För att få körtillstånd bör taxiförarna i fortsättningen genomgå obligatorisk undervisning för yrkeskompetens och för att förnya tillståndet bör de delta i fortbildning. Kravet på yrkesbehörighet gäller redan nu buss- och lastbilsförare. Att köra taxi, lastbil eller buss utan vederbörlig yrkesbehörighet kan i fortsättningen bli straffbart på basen av strafflagen. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2010.

Enligt den nya lagen bör nya taxiförare för att få körtillstånd genomgå undervisning för yrkeskompetens och avlägga de prov som hör till undervisningen. Den nya grundläggande undervisningen för yrkeskompetens omfattar minst 30 timmar. Körtillståndet är i kraft fem år i taget.

Dessutom bör alla förare i samband med att de förnyar sitt tillstånd delta i minst en dags fortbildning.

Också straffregeln i lagen om yrkesbehörighet beträffande förare av tunga fordon ändras. I fortsättningen kan det bli straffbart med fängelse att köra buss eller lastbil utan yrkesbehörighet. Att köra taxi har redan hittills krävt tillstånd, men nu förutsätter tillståndet också utbildning för yrkeskompetens.