Taxiavgifterna stiger i början av juli

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2008 14.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.51
Pressmeddelande

Taxiavgifterna stiger den 1 juli med i genomsnitt 7,4 procent i hela landet. Statsrådet beslutade om höjningen den 25 juni. Senaste gång höjdes taxiavgifterna i augusti 2007.

Taxibilarnas grundavgift stiger från 4,70 euro till 5,00 euro på vardagarna. Nattetid och under helgerna stiger grundavgiften från 7,20 euro till 7,70 euro.

Timtaxan för väntetid höjs från 34,50 euro till 37 euro. Assistenstillägget för invataxi stiger till 11,30 euro.

Avgiften för förhandsbeställning av transport som görs minst 30 minuter innan resan inleds stiger från 5,60 euro till 6,00 euro.

Höjningen av taxorna innebär tilläggsutgifter på cirka 20 miljoner euro per år för staten, kommunerna och FPA. Den offentliga förvaltningens andel av den totala omsättningen för taxitrafiken är omkring en tredjedel.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Irja Vesanen-Nikitin, tfn (09) 160 28544 och 040 544 9673