Taina Pieski fortsätter som kommunikationsdirektör vid KM

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2013 13.33 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Statsrådet har den 19 september 2013 utnämnt filosofie magister Taina Pieski (46) till kommunikationsdirektör vid kommunikationsministeriet. Pieskis nya anställningsperiod börjar den 15 oktober 2013.

Kommunikationsdirektören anställs för en period på fem år.

Pieski har haft posten som kommunikationsdirektör vid kommunikationsministeriet sedan 2008. Före det var hon anställd som kommunikationschef vid social- och hälsovårdsministeriet och som kommunikationschef vid miljöministeriet.

Kommunikationsdirektören är med och leder ministeriet och sitter som medlem i ministeriets ledningsgrupper. Kommunikationsdirektören leder ministeriets kommunikationsavdelning, som har hand om ministeriets externa och interna kommunikation, kontakten med olika aktörer och informationen och kommunikationen på webben. Till kommunikationsdirektörens ansvar hör även samarbetet i informations- och kommunikationsfrågor hos statsrådet och inom ministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389