Taina Pieski fortsätter som direktör för kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2020 15.28 | Publicerad på svenska 12.3.2020 kl. 15.30
Nyhet
Taina Pieski (Foto: Kommunikationsministeriet)
Taina Pieski (Foto: Kommunikationsministeriet)

Filosofie magister Taina Pieski fortsätter som direktör för kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden.

Pieski har varit direktör för den internationella enheten sedan den 1 januari 2019. Pieskis nya uppgiftsförordnande fortsätter till och med utgången av 2021.

Enheten för internationella ärenden lyder under kanslichefen.

Pieski började arbeta vid kommunikationsministeriet 2008 som kommunikationsdirektör. Åren 2017-2018 var hon ministeriets strategidirektör. Pieski har tidigare tjänstgjort vid både miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.