Taina Pieski blir 1.1.2019 direktör för KM:s enhet för internationella ärenden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2018 13.27 | Publicerad på svenska 7.11.2018 kl. 13.32
Nyhet
Taina Pieski (Foto: Kommunikationsministeriet)
Taina Pieski (Foto: Kommunikationsministeriet)

Minister Anne Berner förordnade den 7 november 2018 filosofie magister Taina Pieski till direktör för kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden. Pieski tillträder som enhetschef den 1 januari 2019 och förordnandet fortsätter till och med den 31 mars 2020.

Taina Pieski började arbeta vid kommunikationsministeriet 2008 som kommunikationsdirektör. Sedan 2017 har hon varit ministeriets strategidirektör. Pieski har tidigare tjänstgjort vid både miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden grundades för Finlands EU-ordförandeskapsperiod. Enheten inledde sin verksamhet den 1 augusti 2018. Befattningen som enhetsdirektör blir ledig då den nuvarande direktören Timo Koskinen vid ingången av 2019 övergår till andra uppgifter utanför kommunikationsministeriet.