Tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt avtalad för 2017

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2016 15.29 | Publicerad på svenska 29.9.2016 kl. 15.31
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat avtal om det utbud av tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt 2017. Tack vare avtalet ökar antalet tågavgångar på olika håll i Finland.

Ministeriet har eftersträvat en långsiktig lösning med hänsyn till användarnas behov och tågtrafiken som helhet. Under beredningen hördes företrädare för olika regioner och aktörer och dessutom samlades synpunkter in också i ett remissförfarande.

Avtalet med VR tecknas för ett år i sänder eftersom ministeriet som bäst bereder en avreglering av persontrafiken på järnvägarna för att öppna trafiken för konkurrens.

Tidtabellerna för den tågtrafik som den allmänna trafikplikten gäller preciseras i september-oktober och de träder i kraft den 11 december 2016. Kommunikationsministeriet fattar beslut om den allmän trafikplikten när VR har bekräftat tidtabellerna.

VR har ensamrätt till persontågstrafiken i Finland. I gengäld för ensamrätten är VR förpliktad att bedriva trafik som omfattas av så kallad allmän trafikplikt. Med detta avses trafik som inte är företagsekonomiskt lönsam, men för vilken staten inte betalar någon särskild ersättning. Enligt avtalet om ensamrätt får den trafik som omfattas av allmän trafikplikt orsaka VR högst 20 miljoner euro i förlust. Dessutom köper KM av VR trafik som inte är företagsekonomiskt lönsam (avtalstrafik).

Syftet med avtalstrafiken och den trafik som omfattas av allmän trafikplikt är att komplettera utbudet tågavgångar och att möjliggöra persontrafik på sådana sträckor där det inte är lönsamt att bedriva trafik på marknadens villkor.

Antalet avgångar i avtalstrafiken står kvar på nuvarande nivå. Avtalet om upphandlad trafik gäller till 2019.

Fler turer för pendling till arbete och studier

Målet med avtalsförhandlingarna mellan ministeriet och VR var att med tillgängliga resurser uppnå så stora samhällseffekter som möjligt. Det offentliga stödet riktas i första hand till dagpendling till arbete och studier. Vid sidan av de samhälleliga verkningarna är det också viktigt att se till att kostnaderna för trafiken inte blir för höga.

Under förhandlingarna diskuterades många olika alternativ, och VR:s förslag har dryftats även i offentligheten. Slutligen nåddes ett resultat som är mer omfattande än förslaget.

Den trafik som omfattas av allmän trafikplikt kompletteras med följande turer (11.12.2016-10.12.2017):

- 2 tågpar till R-tågen (Helsingfors-Riihimäki) och Z-tågen (Helsinfors-Lahtis)

- 8 tågpar på sträckan Lahtis-Riihimäki

- 2 tågpar på sträckan Riihimäki-Tammerfors

- under högsäsong kommer en del av trafiken med nattåg på sträckan Rovaniemi-Kolari att omfattas av den allmänna trafikplikten; en del den av den nattågstrafik från Åbo som hittills bedrivits på marknadsvillkor förs över till den allmänna trafikplikten

- 1 tågpar mellan Tammerfors-Björneborg

- 2 tågpar på sträckan Nyslott-Parikkala, varvid hela banavsnittet omfattas av den allmänna trafikplikten

- 1 tågpar på sträckan Kuopio-Kouvola

- 1 tågpar på sträckan Tammerfors-Keuruu

- uppläggningen av trafiken på sträckan Pieksämäki-Joensuu ändras; i fortsättningen trafikeras sträckan av två tågpar per dag, som båda omfattas av den allmänna trafikplikten.

För att förbättra tågtrafiken mellan Helsingfors och Sjundeå kommer KM att förhandla med Sjundeå kommun och HRT i avsikt att överföra upphandlingsavtalet på ministeriet. Målet är att staten 2017 upphandlar trafiken på banavsnittet i sin nuvarande omfattning.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, enhetsdirektör, tfn 0295 342 576, Twitter @LindstromSabina

Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 0295 342 028, Twitter @profkarjalainen

Pressmeddelandet korrigerat 30.9.2016 kl. 11.23. Korrigeringen: 2 tågpar på sträckan Nyslott-Parikkala

Anne Berner