Suomen Turvallisuusverkko fick koncession för myndighetsradionätet Virve

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 13.29
Pressmeddelande
Ambulans. (Bild: Riku Mäkelä / Shutterstock)
Ambulans. (Bild: Riku Mäkelä / Shutterstock)

Statsrådet beviljade den 28 november 2019 Suomen Turvallisuusverkko Oy koncession för myndighetsradionätet Virve. Det statsägda företaget Suomen Turvallisuusverkko ansvarar för Virve-nätet och dess drift också i dagsläget. Den nya koncessionen gäller från den 1 januari 2020 till den 31 december 2033.

Myndighetsradionätet använder frekvensområdena 380-386 megahertz och 390-396 megahertz. Koncessionen omfattar hela Finland inklusive landskapet Åland.

Virve effektiviserar samarbetet mellan myndigheterna och används av räddningsväsendet, polisväsendet, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, social- och hälsovården, olika ministerier och andra som svarar för statens och kommunernas säkerhet och funktion.

Tack vare en lagändring 2018 blev det möjligt att använda kommersiella teleföretags mobilnät för en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Avsikten är att den bredbandiga tjänsten ska ersätta den smalbandiga, nuvarande myndighetsnätsbaserade tjänsten för myndighetskommunikation. Den beviljade nätkoncessionen påverkar inte införandet av en servicelösning för bredbandig myndighetskommunikation, eftersom den nuvarande och den nya bredbandiga tjänsten för Virve fungerar parallellt under en övergångsperiod.

Ytterligare information

Heidi Mäntylä, överinspektör, tfn 0295 342 073, [email protected], Twitter @heidimantylae