Styrelsen för Finavia Abp har tillsatts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2009 16.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Bolagsstämman för Finavia Holding Ab valde den 29 december 2009 en styrelse för Finavia Abp, som inleder sin verksamhet i början av 2010. Styrelsens mandatperiod inleds i början av 2010.

Ordförande för Finavia Abp:s styrelse är bergsrådet Seppo Paatelainen.

Styrelsens övriga medlemmar är vicehäradshövding Pirkko Juntti, konsultativa tjänstemannen Rita Linna, kommunikationsministeriet, utvecklingsdirektör Erja Takala, SOK-koncernen och logistikdirektör Antti Vehviläinen, Stora Enso. Till representant för personalen utsågs Pauli Manninen.

Finavia Holding Ab är ett bolag för det grundläggande skedet, som från den 1 januari 2010 fortsätter som ett statligt aktiebolag under namnet Finavia Abp.

Finavia Abp är ett bolag som grundats ur Luftfartsverket Finavias funktioner. Dess verksamhetsområde är att underhålla och utveckla statens nät av flygplatser och Finlands flygledningstjänst för civil- och militärflygets behov samt att erbjuda flygtrafiktjänster inom Finlands luftrum.

Bolagets ägarstyrning finns hos kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068