Styrelsen för Arctia Shipping Ab har tillsatts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2009 16.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Bolagsstämman för Arctia Holding Ab valde den 29 december 2009 en styrelse för Arctia Shipping Ab, som inleder sin verksamhet i början av 2010. Styrelsens mandatperiod inleds i början av 2010.

Ordförande för Arctia Shipping Ab:s styrelse är industrirådet Matti Virtaala.

Styrelsens övriga medlemmar är direktör Sari Aitokallio, Metso Abp, Senior Legal Counsel Maire Laitinen, Fondia Ab, konsultativa tjänstemannen Mika Mäkilä, kommunikationsministeriet, ekonom Jukka Suominen och diplomsjökapten Päivi Söderholm, Sjöfartsbranschens utbildings- och forskningscentral. Till representant för personalen utsågs Pekka Savikko (personlig suppleant Rauno Mutka).

Arctia Holding Ab är ett bolag för det grundläggande skedet, som från den 1 januari 2010 fortsätter som ett statligt aktiebolag under namnet Arctia Shipping Ab.

Arctia Shipping Ab är ett bolag som grundats ur Rederiverkets funktioner. Dess verksamhetsområde är produktion av isbrytningstjänster, specialtjänster med kombifartyg och förbindelsefartygstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finland och utomlands. Dessutom bedriver aktiebolaget underhåll och fraktningsverksamhet av fartyg i hemlandet och utomlands.

Bolagets ägarstyrning finns hos kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
konsultativa tjänstemannen Rita Linna, tfn (09) 160 28559, 040 582 9699